Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Van Nispen over de middelen die het notariaat ter beschikking heeft om fraude te bestrijden

Download Download

Ondertekenaars