Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Markuszower, De Graaf en Wilders over het bericht ‘Onduidelijkheid over blokkeermoslims’

Download Download

Ondertekenaars