Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Dam over het bericht 'Politie jaagt nabestaanden onnodig op kosten na een overlijden: Bedragen lopen op tot zeshonderd euro'.

Download Download

Ondertekenaars