Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de onvoorspelbaarheid van het budget voor gebundelde uitkeringen voor gemeenten (BUIG-budget)

Download Download

Ondertekenaars