Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Popken en Fritsma over een in mei jl. uitgevoerde Duits-Nederlandse controle aan de binnengrens

Download Download

Ondertekenaars