Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Markuszower, De Graaf en Wilders over het bericht "Onduidelijkheid over blokkeermoslims"

Download Download

Ondertekenaars