Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Leijten over de oproep van burgemeesters meer te investeren in de handhavingscapaciteit van de Belastingdienst voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit

Download Download

Ondertekenaars