Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kerstens over berichten dat foute zorgondernemers makkelijk door aanbestedingsprocedures komen

Download Download

Ondertekenaars