Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Van Kooten-Arissen over de ontheffing voor het doodschieten van onder andere de das, eekhoorn, haas, konijn, ree, wild zwijn, steenmarter, vos en 22 vogelsoorten op het terrein van Twente Airport

Download Download

Ondertekenaars