Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Beckerman, Moorlag en Agnes Mulder over de miljoenen waardedaling van huizen door windparken

Download Download

Ondertekenaars