Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Stoffer en Bisschop over het voorlopig akkoord over de import van kippenvlees uit Oekraïne

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Brief aan Commissaris Hogan over zorgen over de voorlopige uitkomst van de onderhandelingen, in het bijzonder de mogelijke vergroting van het quotum voor pluimveevlees, en het belang van spoedige implementatie door Oekraïne van sanitaire en fytosanitaire (SPS) en dierenwelzijnsregelgeving van de EU