Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Becker en Rudmer Heerema over het bericht dat te weinig leraren getraind zijn in de aanpak van radicalisering

Download Download

Ondertekenaars