Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Gerven over de miljoenenschikking van farmaceuten Bayer en Johnson & Johnson van Amerikaanse claims over het bloedverdunningsmiddel rivaroxaban (Xarelto)

Download Download

Ondertekenaars