Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Ellemeet over het bericht waarin minister Bruins aangeeft dat vruchtbaarheidsbehandelingen voor alleenstaanden en lesbische vrouwen tijdelijk toch vergoed wordt

Download Download

Ondertekenaars