Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Verhoeven en Van Eijs over het bericht dat bedrijven websites als MijnBelastingdienst hebben ontdekt als jachtgrond voor persoonlijke gegevens

Download Download

Ondertekenaars