Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over de aanleg van glasvezel en een eventuele opsplitsing van KPN

Download Download

Ondertekenaars