Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Kuiken over het bericht ‘Notarissen staken jarenlang kadastergeld in eigen zak’

Download Download

Ondertekenaars