Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Ojik over het bericht dat een door Nederland uitgezette asielzoeker uit Bahrein zonder eerlijk proces is veroordeeld tot levenslang

Download Download

Ondertekenaars