Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Lodders over het bericht ‘Reactie PBL op gebruik NEV-cijfers en modellen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Snel, staatssecretaris van Financiën
  • Mede namens
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Reactie PBL op gebruik NEV-cijfers en modellen’

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid