Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Ronnes en Agnes Mulder over problemen met en leren van pilots aardgasvrije wijken voor de toekomstige wijkaanpak

Download Download

Ondertekenaars