Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat de biggensterfte in Nederland is toegenomen in plaats van afgenomen

Download Download

Ondertekenaars