Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kuik inzake het bericht ‘te snelle keus dreigt door beperkte plekken’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Te snelle keus mbo dreigt door beperkte plekken’

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid