Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de inspanningen van de Nederlandse Overheid om misstanden bij sektes tegen te gaan en het voortbestaan van Sektesignaal

Download Download

Ondertekenaars