Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Ploumen, Kuiken en Ellemeet over demonstranten die vrouwen intimideren voor abortusklinieken

Download Download

Ondertekenaars