Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kröger en Bromet over de plannen voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Friesland

Download Download

Ondertekenaars