Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kröger en Bromet over de plannen voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Friesland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De plannen voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Friesland

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid