Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Buitenweg over het bericht dat 20 procent van de kinderen van gescheiden ouders hun vader niet meer ziet

Download Download

Ondertekenaars