Schriftelijke vragen : Het onrechtmatig handelen door een voormalig rechter en de Raad voor de rechtspraak

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het onrechtmatig handelen door een voormalig rechter en de Raad voor de rechtspraak

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het onrechtmatig handelen door een voormalig rechter en de Raad voor de rechtspraak

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
Naar boven