Mondelinge vragen

Het bericht dat de burgemeester van Amsterdam heeft aangegeven de wet op het boerkaverbod niet te zullen handhaven (Parool.nl, 23 november 2018)

Download Download

Indieners