Antwoord schriftelijke vragen (nader) : Nader antwoord op vragen van het lid Van der Lee over de afhandeling van de aardgascondensaatlekkage in Farnsum

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over de afhandeling van de aardgascondensaatlekkage in Farmsum

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijke vragen

De afhandeling van de aardgascondensaatlekkage in Farnsum

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid