Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Laçin over het bericht ‘Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal’

Indiener C. Laçin, Tweede Kamerlid