Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Von Martels en Geurts over het lozen van giftige gassen door tankers in Gelderland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het lozen van giftige gassen door tankers in Gelderland

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid