Schriftelijke vragen : Het verspreiden van een filmpje over een commerciële verzekeraar

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht over het verspreiden van een filmpje over een commerciële verzekeraar

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het verspreiden van een filmpje over een commerciële verzekeraar

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming