Schriftelijke vragen

Het voorstel van de Europese Commissie om de uitbreiding van de vissersvloten in overzeese territoria te subsidiëren

Download Download

Indieners