Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Diertens over het rapport 'Opgesloten en uitgezet' van Amnesty International

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    M.G.J. Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Groothuizen en Diertens over het rapport 'Opgesloten en uitgezet' van Amnesty International

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het rapport 'Opgesloten en uitgezet' van Amnesty International

Indiener M. Groothuizen, Tweede Kamerlid