Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Syriërs sturen hun kinderen naar weekendscholen’

Download

Indieners

 • Gericht aan
  I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Gericht aan
  W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Indiener
  M. de Graaf, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Geert Wilders, Kamerlid PVV
 • Medeindiener
  H.J. Beertema, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders over het bericht “Syriërs sturen kinderen naar weekendscholen”

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders over het bericht ‘Syriërs sturen hun kinderen naar weekendscholen’

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid