Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Jetten over de gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse luchtvaart

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede namens
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Paternotte en Jetten over de gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse luchtvaart

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

De gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse luchtvaart

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid