Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de invloed van accountantskantoren Deloitte, KPMG, EY en PwC op Europees niveau op belastingbeleid en belastingontwijking

Download Download

Ondertekenaars