Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Martin Bosma over het verwijderen van een boek uit een bibliotheek omdat het negatieve emoties oproept en aanstoot geeft

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.