Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries, Tielen en De Lange over het bericht 'Húsdokter yn oplieding wol graach nei Fryslân, mar mei net'('Huisarts in opleiding wil graag naar Fryslân, maar mag niet')

Download Download

Ondertekenaars