Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Kwint over onderwijs aan hoogbegaafde kinderen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

15-06-2018
Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen