Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Tongeren en Van der Lee over het bericht ‘Ruim 600 euro 'afsluitboete' voor huiseigenaar die gasloos gaat wonen, dat mag dus niet’

Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

18-05-2018
 Schriftelijke vragen