Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Emiel van Dijk, De Jong en Helder over het bericht 'Bizar probleem defensie: Schietende jassen'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B. Visser, staatssecretaris van Defensie
  • Mede namens
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Emiel van Dijk, De Jong en Helder over het bericht ‘Bizar probleem Defensie: Schietende jassen’

Indiener B. Visser, staatssecretaris van Defensie

Schriftelijke vragen

Het bericht “Bizar probleem defensie: Schietende jassen”

Indiener E. (Emiel) van Dijk, Tweede Kamerlid