Mondelinge vragen

Het bericht ‘Jongeren - 'een risicogroep' - betalen 53% meer premie voor een autoverzekering dan twee jaar geleden’ (Volkskrant.nl, 2 april 2018)

Download Download

Indieners