Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Helvert over de sloop van klaslokalen in Abu a-Nawar door Israël

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

21-02-2018
De sloop van klaslokalen in Abu a-Nawar door Israël