Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Smeulders over de primaire energiefactor (PEF) voor elektriciteit

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede namens
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De primaire energiefactor (PEF) voor elektriciteit

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid
Naar boven