Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Ellemeet over het bericht dat de pro-life beweging Siriz geen objectieve informatie geeft aan zwangere vrouwen

Download Download

Ondertekenaars