Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht dat de Europese Commissie zich mengt in de opleiding Europese Studies

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Leijten over het bericht dat de Europese Commissie zich mengt in de opleiding Europese Studies

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de Europese Commissie zich mengt in de opleiding Europese Studies

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid