Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Ploumen over studenten met een hiv-besmetting die niet worden behandeld

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg
  • Mede namens
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Studenten met een hiv-besmetting die niet worden behandeld

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid