Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Geurts en Omtzigt over de netto opbrengst van pachtgronden

Download Download

Ondertekenaars