Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Özütok over de uitspraak van de rechtbank Limburg waarin staat dat ook ‘geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’ in de geboorteakte mag komen te staan?

Download Download

Ondertekenaars